Välkommen till TEGAB!

TEGAB är ett teknik och entreprenadföretag som är specialiserade på att bygga och underhålla fiberoptiska nät.
Vi erbjuder entreprenader där vi med kvalitetssäkrade metoder och processer planerar, projekterar, bygger, installerar och dokumenterar ert nät från grunden. TEGABs kärna har mycket lång och gedigen branscherfarenhet och våra medarbetare har arbetat med såval fiberföreningar, stadsnät och de stora nationella nätägarna som uppdragsgivare.
TEGAB har även rätt kompetens för att hjälpa dig med underhåll av ditt nät. Vi hjälper er med akut felavhjälpning, vi projekterar fram lösning för er expansion och vi hjälper gärna till och anpassar ert befintliga nät efter era behov. Enkelt sagt, vi hjälper er med felavhjälpning, förebyggande underhåll samt om och tillbyggnad av ert befintliga nät.

Certifierade Fibertekniker!

För att säkerställa att vi har kompetens för att att arbeta brett, d.v.s. både nybyggnation och felavhjälpning, i fiberoptiska nät så är våra tekniker certifierade alt har branchens utbildningsbevis utfärdat av utbildare godkända av INCERT.

Totalentreprenad!

TEGAB kan totalentreprenad. Vi har kompetens för att driva din nätbyggnation från start till mål

Våra Tjänster

Projektering

Utsättning/inmättning

Fiberförläggning

Fiberskarvning

Vi utför arbete åt